Home Advies

Advies

Als adviseur denk ik b.v. graag mee met instellingen over hoe werkers deskundiger kunnen worden, hoe beleid nog meer vanuit het perspectief van cliënten vorm kan krijgen en hoe de kwaliteit van het werk in het algemeen verbeterd kan worden. Mijn bemoeienis in adviestrajecten kan leiden tot interviewen van werkers, uitvoeren van praktijkonderzoeken of het schrijven van notities.

Enkele voorbeelden:

  • CentraM: in opdracht van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening schrijven van een projectplan en uitvoering project versterking aanbod mantelzorgondersteuning in Amsterdam Centrum
  • AKJ: meedenken over de rol van vertrouwenspersonen bij het ondersteunen van clienten bij het tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker; instrueren van cliëntvertrouwenspersonen om hun kerntaak signaleren sterker voor het voetlicht te brengen binnen instellingen
  • Vluchtelingenwerk: maken van een programma voor deskundigheidsbevordering voor medewerkers
  • LSG: uitvoeren van het  project  “Visie en missie van de organisatie”
  • Adviesbureau Stoel: schrijven van een Plan van Aanpak voor een provinciale patiënten- en consumentenplatform
  • Ondersteuning bieden aan een onafhankelijke commissie van het bisdom Haarlem-Amsterdam voor slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk

 

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner
Leiderschap werkt aan het systeem
Stephen Covey