Home Portfolio Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Onderstaand volgt een overzicht van opdrachtgevers vanaf 2010. Op mijn Linkedin staat de actuele activiteiten die ik voor opdrachtgevers uitvoer.

 • Arkin
  Ontwikkeling van een cliëntenraadsmodel.
 • Bisdom Haarlem-Amsterdam
  Onafhankelijke commissie die gesprekken voert met slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk.
 • CentraM
  Schrijven van een projectplan ter ontlasting van mantelzorgers voor instelling van maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Centrum. Uitvoering van het project.
 • Fonds Collectieve Belangen
  Ontwikkeling, training en filmpje over preventie seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk in jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Jeugdzorg Nederland
  Ontwikkeling 'Train de trainer' over beroepscode en tuchtrecht.
 • Hogeschool van Amsterdam
  Ontwikkeling en uitvoering scholingsprogramma voor Stichting Welzijn Hoorn.
  Geven van trainingen Samen Doen aan wijkteams in Amsterdam.
 • Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming
  Ontwikkeling en uitvoering landelijke trainingen voor medewerkers administratie, Afsprakenplanners, facilitaire dienst, maatschappelijk werkers, casusregisseurs, Teamleiders Ondersteunende Diensten.
 • Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers
  Uitvoering 'Train de trainer' beroepscode en tuchtrecht. Introductietrainingen beroepscode en tuchtrecht en dialoogbijeenkomsten professionele autonomie.
 • Pension Maaszicht Rotterdam
  Teamtraining, intervisie en coaching.
 • Pension Singelzicht Utrecht
  Teamtraining, intervisie en coaching.
 • Prok
  Training aandachtsfunctionarissen en voorlichting meldcode huiselijk geweld.
 • Raad voor de Kinderbescherming Noord-Nederland
  Training voor Afsprakenplanners.
 • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam
  Training administratief medewerkers.
 • STEK Rotterdam
  Teamtrainingen.
 • Vieja
  QuickScan en ontwerp begeleid wonen vrouwenopvang
 • Vluchtelingenwerk Midden-Nederland
  Intervisie, coaching, deskundigheidsbevordering.
 • William Schrikker Groep in Amsterdam
  Klachttraining. Beoordeling klachtzaken vanuit landelijke klachtencommissie.
 • Ypsilon
  Onderzoek onder medewerkers en coaching directeur.
 • Ziekenhuis Antonius Nieuwegein
  Training klantgerichtheid.

 

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner