Home Recensie-de-baas-zijn-zonder-een-bitch-te-worden

[vorige pagina]

De baas zijn- zonder een bitch te worden

Caitlin Friedman en Kimberly Yorio
Barcode: 000671403

 • Is het boek ook geschikt voor lezers jonger dan 15 jaar?
  Nee
 • Welke moeilijkheidsgraad is op het boek van toepassing?
  Toegankelijk
 • Is het boek een roman, novelle of verhalenbundel?
  Handboek over succesvol leiding geven
 • Beknopte omschrijving van het thema/onderwerp:
  De baas zijn- zonder een bitch te worden is een praktische handleiding voor vrouwelijke managers. Het biedt vrouwen handvatten om de rol van baas in te nemen en met plezier leiding te geven.
 • Bent u van mening dat uw visie getoetst moet worden aan die van een andere recensent?
  Nee

Boekcover; De baas zijn- zonder een bitch te worden door Friedman en YorioAanschafinformatie
Hoe vaak wordt  niet van een vrouwelijke leidinggevende die haar functie vervult en zware beslissingen neemt gezegd dat ze een bitch is? Een veelgehoord kritiekpunt over de vrouwelijke manager is bovendien dat ze te emotioneel zou zijn. Friedman en Yorio gaan ervan uit dat emoties een rol spelen bij leidinggeven: bij het aannemen van mensen, bij beoordelingsgesprekken en als mensen ontslaan worden. Het is daarbij belangrijk dat  vrouwen hun emoties evengoed managen als hun personeel. In De baas zijn- zonder een bitch te worden nemen de auteurs de lezers stap voor stap mee in de grondbeginselen van succesvol leiderschap. Dat bestaat uit aandacht voor het grote geheel en de cultuur van de instelling, het nut van teambuilding, delegeren van taken, het belang van goede communicatie waarbij mensen motiveren en prijzen noodzakelijke elementen zijn. Op overtuigende wijze en gelardeerd met veel praktijkvoorbeelden motiveren de schrijfsters leidinggevende vrouwen om meer mentor dan manager te zijn.

Caitlin Friedman en Kimberley Yorio hebben in 2001 een public relations-en marketingbureau in New York opgericht. Zij werken onder andere voor Jamie Oliver. Van hen verscheen eveneens Mijn eigen bedrijf.

Bibliotheekadvies
In De baas zijn- zonder een bitch te worden staan waardevolle suggesties om succesvol leiding te geven. O.a. om vrouwelijke werknemers aan te moedigen zich te ontwikkelen en hun zegje te doen. 

september 2007 
Mr. H.M.C.Haarsma

[vorige pagina]