Home Recensie-De-essentie-van-vrouwelijk-leiderschap

[vorige pagina]

De essentie van vrouwelijk leiderschap

Karin Jironet
Barcode: 00078195
, ISBN10: 9047002784

 1. Is het boek ook geschikt voor lezers jonger dan 15 jaar?
  Nee
 2. Welke moeilijkheidsgraad is op het boek van toepassing?
  Toegankelijk
 3. Is het boek een roman, novelle of verhalenbundel?
  Boek over vrouwelijk leiderschap in een door mannen gedomineerde zakenwereld
 4. Beknopte omschrijving van het thema/onderwerp:
  In De essentie van vrouwelijk leiderschap wordt geïllustreerd hoe Dantes denkbeeldige reis in Louteringsberg, deel II van de Goddelijke komedie, en de zeven zonden en deugden die hij daar tegenkomt als metaforen kunnen dienen voor ieders persoonlijke reis.
 5. Bent u van mening dat uw visie getoetst moet worden aan die van een andere recensent?
  Nee

Boekcover; De essentie van vrouwelijk leiderschapAanschafinformatie
Vrouwelijk leiderschap wordt door vrouwen beoefend in een door mannen gedomineerde zakenwereld. Dantes denkbeeldige reis in Louteringsberg, deel II van de Goddelijke komedie, kent zeven zonden en deugden: trots en bescheidenheid, afgunst en gulheid, woede en zachtmoedigheid, traagheid en ijver, hebzucht en vrijgevendheid, gulzigheid en gematigdheid, lust en kuisheid. De zonden en deugden zijn twee kanten van dezelfde medaille. In De essentie van vrouwelijk leiderschap maakt Jironet ons bewust van patronen die het dagelijks functioneren en de omgang met mannelijke en vrouwelijke collega's bemoeilijken. Dantes reist staat symbool voor een persoonlijke ontwikkeling die tot integriteit en werkelijk authentiek leiderschap zal voeren. Net als Dante is de intuïtie, de niet-rationele ingeving, voor vrouwen een belangrijke bron van informatie. En net als Dante streven ze ernaar door middel van psychospirituele ontwikkeling afstand te doen van eenzijdigheid en polarisatie, de tweeledige conceptuele structuur. Vrouwelijk leiderschap op het werk is betekenis creëren door te handelen op basis van een levensgeschiedenis. Kenmerkend daarvoor is het streven persoonlijke, emotionele, esthetische, existentiele en spirituele aspecten van zijn en handelen te integreren in de leidersrol. Voor het oplossen van existentiële kwesties zoals de opwarming van de aarde en de wereldwijde recessie door de financiële crisis is onze hoop gericht op topmensen in het bedrijfsleven. Op die leiders die inzien hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn en die ervoor zorgen dat we een meer gebalanceerd leven kunnen leiden. Vrouwen die hun eigen leven in de hand hebben genomen, zijn in staat die vorm van leiderschap te bieden.

Karin Jironet is psychologe en theologe. Ze is als executive coach werkzaam bij De Baak VNO-NCW op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Zij schreef eerder onder meer: De rol van het geweten: Persoonlijke verhalen van leiders in het Nederlandse bedrijfsleven.

Bibliotheekadvies
In De essentie van vrouwelijk leiderschap wordt bepleit dat vrouwelijke leiders de spanning tussen hun persoonlijke ambities enerzijds en de verwachtingen van hun omgeving anderzijds creatief oplossen. Aan de hand van Dantes ontwikkelingsreis uit de Goddelijke komedie wordt de psychologie achter deze spanningen verklaard.
 


mei 2010
Mr. H.M.C.Haarsma

[vorige pagina]