Home Recensie-de-hemelverdiener

[vorige pagina]

De hemelverdiener

door Ayad Akhtar

Religie kan complex zijn voor jongeren. Dat geldt zeker voor de Amerikaanse hoofdpersoon Hayat uit De hemelverdiener, de recente roman van de in Pakistan geboren schrijver Ayad Akhtar. Hayat´s trouw aan de islam neemt radicale vormen aan, terwijl dat niet echt zijn bedoeling is. Pas als de ernstige gevolgen duidelijk worden komt deze puber tot inzicht en probeert hij afstand te nemen van zijn geloof. Een dergelijk dilemma maakt De hemelverdiener tot een hoogst actueel en interessant boek.
 
´Het zien van haar naaktheid was verkeerd. Dus naaktheid was verkeerd. Dus was mijn eigen naaktheid ook verkeerd… Zelfs onder de douche wilde ik niet zien wat er tussen mijn benen zat. Ik wijdde mij met dubbele ijver aan mijn studie van de Koran. Het was in die tijd dat ik het besluit nam een hafiz te worden`. Hayat is de enige zoon van Pakistaanse ouders. Zijn vader moet niets hebben van de islamitische cultuur. Hayat´s moeder en haar vriendin Mina houden daarentegen graag vast aan hun geloof. Hayat is zeer onder de indruk van Mina en is heimelijk verliefd op haar. Hij hoort  dat Mina wil trouwen met een joodse Amerikaan. De komst van een jood valt niet goed in de lokale islamitische gemeenschap. Uit de Koran blijkt immers dat de joden altijd al kwaadwillig zijn geweest jegens de islam:´ Het was al erg genoeg dat ze de waarheid van de leer van onze Profeet weigerden te erkennen, maar bovendien zwoeren ze tegen hem samen en sloten ze bondgenootschappen met zijn vijanden, waarbij sommigen het zelfs op zijn leven gemunt hadden. Het was daarom, las ik in de voetnoten, dat  Mohammed zich uiteindelijk tegen de joden van Medina keerden´. Geleidelijk radicaliseert Hayat  in zijn geloofsovertuiging. In de ogen van zijn vader verandert hij volledig. Wanneer Mina het gezin verlaat  en uiteindelijk zwicht om met een conservatieve islamiet te trouwen, wordt Hayat zo door jaloezie getroffen dat zijn gedrag tot rampzalige gevolgen leidt.
 
De hemelverdiener is een roman waarin zowel de mooie als tragische kanten van het geloof worden belicht . Het gaat ook over de verdeeldheid in een gezin en de spanning tussen het belang van tradities en het leven in een land dat andere eisen stelt. De schrijver maakt met zijn debuut de weg vrij voor een discussie over radicale geloofsovertuiging.
 
Ayad Akhtar is in Amerika geboren als kind van Pakistaanse ouders. Sinds 1999 woont hij in New York, waar hij naast zijn acteerwerk ook schrijft . De hemelverdiener is zijn eerste roman, die nog voor verschijnen aan vele internationale uitgevers werd verkocht.
 
April 2012/Lennie Haarsma

[vorige pagina]