Home Recensie-de-spijker-op-de-kop

[vorige pagina]

De spijker op de kop, astrologie als managementinstrument

Ria Borst met illustraties van Pol Wijnberg
2006, Uitgeverij A3, Geesteren, ISBN- nummer 90 77 408 24 x
Boek cover; De spijker op z'n kop

Astrologie als managementinstrument roept bij mij diverse vragen op. Wat is er vager, alternatiever dan astrologie? De astroloog met zijn glazen bol die een vage toekomst voorspelt kan toch geen managementvraagstukken, personeel en organisatieperikelen of marketingproblemen oplossen? In hoeverre kan een bedrijfshoroscoop gebruikt worden om de toekomst van een bedrijf te voorspellen? Wat kun je als bedrijf doen als de astrologische analyse aangeeft dat je de geplande fusie beter niet door kunt laten gaan? En kun je op basis van de toekomsthoroscoop beslissen of je moet blijven werken of maar beter ontslag kunt nemen?

Een eerste typering van de tekens van de dierenriem brengt mij gelijk bij mijn sterrenbeeld de ram. Rammen zijn personen die moedig en enthousiast zijn; ze zijn ook weleens ondoordacht, overmoedig en impulsief. Daar herken ik mezelf al in. Ik raak meer en meer gefascineerd door de concrete toepassingsmogelijkheden van astrologie als managementinstrument. En dat heeft te maken met hoe de auteur astrologie en de diverse soorten horoscopen – de groeps-, bedrijfs-, relatie-, persoonlijke-, vraag-, plaats- en landenhoroscoop- uitlegt. Allereerst beschrijft zij de astrologie als een empirische wetenschap die al eeuwenlang onderzoek doet naar de samenhang tussen verschijnselen aan de hemel en gebeurtenissen op de aarde. De uitleg van een bewust en onbewust deel van de menselijke psyche is gebaseerd op Jung. En juist astrologie geeft aandacht aan dit onbewuste. Tezamen met een rationele benadering en gericht op effectiviteit leidt dit tot een meerwaarde voor elke mens en elke organisatie.

Astrologen kunnen geen exacte feiten voorspellen in de trant van ‘volgende maand zul je promotie maken’. Ze kunnen wel de kwaliteit van een bepaalde periode voorspellen. Zo kunnen ze naar hun uitgavenpatroon kijken vanuit de vraag of alle ingehuurde adviseurs het waard zijn of dat ze het als bedrijf beter zelf kunnen doen. Een bedrijfshoroscoop is de horoscoop bij het begin van het bedrijf. En juist in deze horoscoop kunnen de niet zichtbare en bewuste kwaliteiten van een organisatie gelezen worden. 
Samengevat kan astrologie als instrument worden ingezet voor een sterkte/zwakte-analyse van een bedrijf; voor loopbaanbegeleiding aan de hand van een persoonlijke horoscoop; voor een groepsanalyse of voor karakteronderzoek in plaats van een assessment.
Astrologie kan weliswaar de juiste tijd aangeven voor belangrijke bedrijfsbeslissingen. Maar het blijft aan de persoon of aan het bedrijf wat hij ermee doet!

Ria Borst  is onder andere deskundig op het terrein van bedrijfskunde, Jungiaanse psychologie en haptonomie. Zij is oprichtster van Medeia. Deze organisatie heeft tot doel dat meer organisaties en mensen kenners worden van levend werken en op die manier tot bloei komen. In haar werk slaat Ria Borst een brug tussen vaak al eeuwenoude wijsheden en de praktijk van alledag. Voor meer informatie www.medeia.nl

Oktober 2006
Lennie Haarsma

[vorige pagina]