Home Recensie; De wetende getuige

[vorige pagina]

De wetende getuige

door Anneke van Duin
met een bijdrage van Carla Rus

Zorg voor kinderen die seksueel misbruikt zijn, vergt zowel praktisch inzicht als bedachtzaamheid. Anno 2015 schieten ondanks het onthutsende rapport van de commissie Samson over seksueel misbruik van kinderen professionals tekort in het onderkennen en handelen bij vermoedens van seksueel misbruik. Aan de handreiking voor professionals hoe te handelen en hoe diagnostisch onderzoek te doen bij vermoedens van seksueel misbruik van kinderen, heeft orthopedagoge Anneke van Duin de passende titel De Wetende getuige meegegeven. Het is immers van groot belang dat kinderen als geloofwaardige getuigen worden gezien. In 1988 richtte de auteur het Diagnostisch Centrum in Groningen op. Hier werden kinderen in de leeftijd van drie tot en met veertien jaar onderzocht bij wie er sprake was van een vermoeden van seksueel misbruik. In haar boek beschrijft Anneke van Duin op grond van haar praktijkkennis en geïllustreerd met casussen op zeer betrokken en persoonlijke wijze hoe zij en andere onderzoekers diagnostiek ontwikkelden. Tevens beschrijft zij hoe groot de betekenis is die professionals als wetende getuigen hebben en hoe noodzakelijk maatschappelijke aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik is. De bijdrage van psychiater Carla Rus over de korte-en langetermijngevolgen van seksueel misbruik biedt zeer nuttige informatie voor (a.s.) professionals.

Boekcover De wetende getuige, door Anneke van DuinDe wetende getuige is een prachtige persoonlijke, moedige en overtuigende nalatenschap van Anneke Duin, die zoals Herman Baartman in zijn voorwoord terecht schrijft, geschreven moest worden. Met recht is zijzelf die helpende getuige die het misbruik van vele kinderen aan de kaak heeft gesteld en kinderen tot steun is geweest. Hopelijk vindt haar pleidooi dat voor kinderen die seksueel misbruikt zijn een belangrijke en basale schakel wordt ingebouwd door nog meer expertisecentra seksueel misbruik op te zetten, gehoor.

Anneke van Duin was mede-oprichtster van het Diagnostisch Centrum in Groningen. In 2007 ontving zij de Tegen Haar Wil Trofee voor haar bijdrage aan de hulpverlening, preventie en bestrijding van seksueel geweld. Anneke is lid van de Raad van Advies van de publieksbeweging Stichting NO KIDDING Stop kindermishandeling!

 

Mr. Lennie Haarsma

[vorige pagina]