Home Recensie; De woede-lijst

[vorige pagina]

De woede-lijst

door Sidi Moha Habib
Uitgever: Elikser B.V ISBN: 9789089546746

Van Engelse kostscholen en Nederlandse internaten weten we dat tot voor kort corrigerende tikken en vernedering van kinderen geen uitzondering waren. Dat men in Marokko, nadat het in 1956 zelfstandig was geworden, deze ‘opvoedmethodes’ veelvuldig hanteerde, is minder goed bekend. Men ging na de verzelfstandiging van het land op zoek naar intelligente kinderen die gekneed konden worden om de Vooruitgang waar te maken. Sommige onderwijzers hadden daar zo hun eigen gedachten over.

Boek cover De woede-lijst door Sidi Moha Habib

In De woede-lijst beschrijft Sidi Moha Habib voorbeelden van psychische en lichamelijke kindermishandeling door een leraar, die ‘de kinderbeul’ wordt genoemd. De mishandeling, bedoeld om te corrigeren ontaardde in verslaving en lust in het mishandelen zelf.: …”de maag van de kinderbeul zong bij het denken alleen al aan het heerlijke ontbijt van menselijk lijden”. In het klasje van de betere leerlingen waar het Monster de scepter zwaaide speelden zich speciale sessies af en ontstond een sfeer van terreur en angst. Kinderen werden op handen en voetzolen geslagen en konden daarna bijna niet meer lopen. Schoolhoofd en collega’s wilden niet weten wat er gebeurde in de klas van ‘de kinderbeul’. De beklemmende sfeer in de klas wordt in De woede-lijst bijna zintuiglijk en op poĆ«tische wijze beschreven in zinnen zoals “ De kinderbeul stond bij het schoolbord, zijn martelwapen lag nog te sluimeren op de schrijftafel”. De woede-lijst laat zien welke schadelijke gevolgen de mishandeling heeft voor kinderen.

De Woede-lijst is geschreven door Sidi Moha Habiob met een voorwoord van Idris Riditi


Mr. H.M.C.Haarsma

[vorige pagina]