Home Recensie-dossier-kindermishandeling

[vorige pagina]

Dossier Kindermishandeling

Aanschafinformatie

Wat is kindermishandeling en hoeveel soorten van mishandeling zijn er? Hoe lang bestaat het al en wat zijn de oorzaken? Bij wie kun je terecht als je zelf mishandeld wordt of als je vermoedt dat er een kind mishandeld wordt? Antwoorden op deze vragen staan er in dit fraai vorm gegeven boek.

Dossier Kindermishandeling is de elfde in een reeks dossiers. Er zijn eerder dossiers uitgebracht over onder meer de volgende onderwerpen: terrorisme, mode, eetgedrag, alcohol en kinderarbeid. Elk dossier bestaat uit feiten, meningen en ervaringen over een belangrijk onderwerp. Uitgeverij Kwintessens maakt uitgaven rondom sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwing, natuur en milieu.

Bibliotheekadvies
Dossier Kindermishandeling geeft een veelzijdig beeld over het onderwerp kindermishandeling. Voor jongeren vanaf 10 jaar zeer geschikt als bron voor het houden van een spreekbeurt of voor het maken van een werkstuk.


september 2005
Mr. H.M.C.Haarsma

[vorige pagina]