Home Recensie-Dynamisch-coachen

[vorige pagina]

Dynamisch coachen, balans tussen zingeving en resultaat

Ans Tros
Uitgeverij Aionion symbolen Amstelveen, 2002. ISBN-nummer 90-74899-10-2


Coachen is in. Iedere, zichzelf respecterende leidinggevende heeft een coach of noemt zichzelf coach. Het aantal publicaties over coachen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo kennen we de leefgezondcoach, de sportcoach en leidt de School voor Coaching een bloeiend bestaan. Het onderscheid tussen coachen en therapie is soms flinterdun. De gecoachte zoekt steun voor zijn of haar problemen en is allang blij met een coach die op korte termijn beschikbaar is. Reden om kritisch te kijken naar de publicatie met de titel Dynamisch coachen, balans tussen zingeving en resultaat.

Wat zegt het boek over de visie op en principes van coaching; welke doelen streeft de coach na; op welke wijze krijgt zingeving een plaats; hoe wordt de helpende rol van de coach omschreven en welke methodes en middelen worden toegepast?

De auteur is duidelijk over haar pretenties en de beoogde doelen van coaching. Coachen is gelijk aan het laten ontdekken en vinden van de eigen antwoorden van de gecoachte. Je bent  in een gezamenlijk onderzoek belangeloos en nieuwsgierig aanwezig om dit zoekproces te begeleiden. Als coach laat je het licht schijnen op plekken waar nog niet eerder is gezocht. De coach richt zich op het bewuste en onbewuste denksysteem van de ander. Hij hecht zich niet aan zijn resultaat en oplossingen.

Boekcover; Dynamisch coachen, balans tussen zingeving en resultaat door Ans TrosHet boek is bedoeld voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en die mensen in beweging willen krijgen. De doelstelling van het boek is het bewustzijn van de coach te vergroten. Hierdoor neemt de effectiviteit en bovenal het plezier in het coachen toe.

In hoofdstuk 1 ontvouwt de schrijfster haar visie op coaching. Coaching is een middel om werkgerelateerde vraagstukken aan te pakken. Het is daarnaast de taak van de coach om de gecoachte te ondersteunen bij het verruimen van diens bewustzijn. Zij neemt stelling tegen de maakbare samenleving en kiest voor het uitgangspunt ‘je verhouden tot wat is’. Hierbij zijn onbewuste processen, intuïtie en gevoel even belangrijk als rationeel inzicht.

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de bewustzijnspsychologie van Jung en het nut om bij het onbewuste te komen. Jung laat zien dat de psyche van de mens naar heelheid streeft en dat het onbewuste het bewustzijn aanvult. In symbolische zin toont Jung aan dat de mens alle antwoorden in zich draagt. In het derde hoofdstuk komen de principes voor coaching aan bod. Uitgaan van gelijkwaardigheid, aansluiten bij de gecoachte en aandacht voor subjectieve beleving, individuatie en heelwording zijn belangrijke principes. Het transcendente principe- de compenserende functie van het onbewuste- wordt helder toegelicht. De coach als instrument is het onderwerp van hoofdstuk 4. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de valkuilen van het coachen, zoals eigen (voor)oordelen en de neiging om met oplossingen te komen. De directe interactie tussen coach staat centraal in het vijfde hoofdstuk. Het bevat praktische aanwijzingen om in het hier-en nu van de coaching in te gaan op emoties, crises en zingevingvragen van de gecoachte. Het zesde hoofdstuk is gewijd aan technieken die het bewuste en het onbewuste met elkaar verbinden. Vrij associëren met tarotkaarten, schaduwwerk, werken met visualisaties, aandacht voor dromen en actieve imaginatie zijn hiervan enkele voorbeelden.

Het boek wordt afgesloten met een checklist voor de coach. Wat zijn mijn motieven om te coachen; ben ik wel belangeloos? Het bevat handvatten om het gesprek voor te bereiden, te onderzoeken waarom een gesprek niet goed verloopt of na te gaan of aanvullende ingangen mogelijk zijn.

Dynamisch coachen is een zeer toegankelijk, praktisch en helder geschreven boek. Coaching wordt op een holistische wijze beschreven zonder op enig moment zweverig te worden. De vele praktijkvoorbeelden zijn afkomstig uit individuele coaching en teamcoaching. De concrete uitleg van methodes maakt het boek direct toepasbaar voor de praktijk. In de tekst wordt verwezen naar relevante literatuur. Bovenal is Dynamisch coachen een stimulans voor de coach om na te blijven denken over zijn motieven, waarden en normen en eigen praktijksituaties.

Ans Tros is psychologe en managementcoach. In 1997 richtte zij samen met Marijke Lingsma  de School voor Coaching BV in Leiden op. Zij is sterk geïnspireerd door de psychologie van Carl G. Jung, die zij integreert in haar werk als individuele coach, als teamcoach en als opleider van mensen tot coach.

September 2006
Lennie Haarsma

[vorige pagina]