Home Recensie Handelen bij Kindermishandeling

[vorige pagina]

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Linda Douma en Medi Hoes, uitgeverij Boom/Lemma, 2012

´Ik werk nu ongeveer een jaar als maatschappelijk werker en heb een aantal keren te maken gehad met cliënten en situaties waarbij sprake was van huiselijk geweld…. Om een goede manier van werken te vinden die geschikt is voor huiselijk geweld situaties en die ook bij mij past, zou ik graag meer te weten komen over de verschillende methodieken/benaderingen die er in Nederland zijn´. Na deze inleiding van hoofdstuk 9 uit het boek ´Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld´ volgt een heldere beschrijving van een veelheid aan beproefde methodieken in de aanpak van en hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit praktijkboek is bedoeld voor iedere beroepskracht die in zijn of haar (toekomstige) werkveld te maken kan krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen die slachtoffer of dader zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek gaat in op signalen en gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe je daarmee omgaat, besteedt aandacht aan een goede beroepshouding en noodzakelijke competenties, benoemt wat wettelijk over kindermishandeling en huiselijk geweld is vastgelegd en welke concrete stappen je als professional kunt nemen. Naast een beschrijving van kindermishandeling komen partnergeweld, oudermishandeling, siblinggeweld- tussen broers en zussen- en  ouderenmishandeling aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan eergerelateerd geweld en loverboyproblematiek en beproefde  methodieken in Nederland worden helder beschreven. Vanuit het grote belang om goed samen te werken gaan 2 hoofdstukken over ketensamenwerking met o.a. Bureau Jeugdzorg, Steunpunt Huiselijk Geweld, Raad voor de Kinderbescherming, politie, GGD, Algemeen maatschappelijk werk en verslavingszorg. Talrijke voorbeelden van concrete hulpmogelijkheden en interventies passeren de revue, waarna aan het eind van het boek vijf werkcasussen staan beschreven met een heldere koppeling aan de inhoud van het boek.

´Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld´ is een aanrader voor (a.s.) professionals die te maken krijgen met (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Er is sprake van een heldere visie op kindermishandeling en huiselijk geweld. Er is ruim aandacht voor praktijkvragen, ethische aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling alsook tips over hoe je een gesprek kunt voeren met een dader of slachtoffer. De brede invalshoek van huiselijk geweld alsook de beschrijving van actuele ontwikkelingen, zoals de verplichte Meldcode en concreet beschreven methodieken, geven professionals handvatten om tijdig gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren en hierop adequaat te reageren. 

Linda Douma is sociaal psychologe en heeft zich gespecialiseerd in kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is o.a. werkzaam als trainer en is gastdocent aan de Hogeschool van Amsterdam. Medi Hoes werkte bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland en in de verslavingszorg. Zij heeft Erme opgericht, een bureau dat trainingen en scholing aanbiedt op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

[vorige pagina]