Home Recensie-Het-licht-en-de-korenmaat

[vorige pagina]

Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever

Hans Wopereis
Voorwoord van Jaap Voigt, 2009.
Uitgeverij Ten Have, Kampen ISBN- nummer 9 789025960384


"Gij zijt het licht der wereld; een stad die bovenop een berg ligt kán niet verborgen blijven; ook steken ze geen lamp aan en zetten die dan onder de korenmaat; nee, op de luchter en dan is hij een lamp voor allen in het huis; zo moet uw lamp een licht zijn voor het aanschijn van de mensen…" Deze ‘oude’ tekst uit Matteüs 5:14-16 blaast Hans Wopereis nieuw leven in. Het resultaat is een actueel, inspirerend en hoopvol boek: ‘Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever’.

Een boek met vele handvatten hoe je persoonlijke spiritualiteit te verbinden met je dagelijks werk. En hoe je verbindingen tot stand kunt brengen in een werkomgeving waar vaste patronen en kortetermijnbelangen meer aandacht krijgen dan een levende visie waar de organisatie voor staat. Welke rol kun je als individu vervullen binnen je werk? Wat is de mate waarin jij een bijdrage kunt leveren aan het grote geheel? Hoe zet je jouw kwaliteiten als organisatievermogen, zelfstandigheid, alertheid en je vermogen om strategisch te denken in? Wat is er nodig om je bezielende invloed uit te kunnen oefenen binnen de organisatie waar je werkt? En vooral waar moet je beginnen?

Boekcover; Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever door Hans Wopereis"Word wakker en zoek opnieuw contact met jouw eigen bezieling en neem je werkend leven ´in eigen beheer´. Hoe wil jijzelf je leven, in deze organisatie vormgeven? Dat bedoel ik met ´je ziel als werkgever´. Er ontstaat zo´n grote innerlijke vrijheid op het moment dat je beseft dat een persoon, organisatie of instantie nooit jouw werkgever kan zijn, je werkgever in spirituele zin. Jij bent het beginpunt, het gaat in eerste instantie om de vraag ´wat verlangt mijn ziel van mij´ in plaats van ´wat verlangt mijn baas van mij"

In het voorwoord schetst Jaap Voigt een herkenbaar, noodzakelijk en nieuw soort (persoonlijk) leiderschap. Nieuwe leiders doorleven werkelijk tot in de diepte de ervaringen in hun eigen leven. Zij stellen zich werkelijk ten dienste van een groter geheel. En zij nemen op gezette tijden rust om te herstellen van opgelopen schade.

Hans Wopereis baseert zijn boek op twintig jaar ervaring met het begeleiden van mensen en organisaties in veranderingsprocessen. Ėn haalt de rijkdom aan van vele spirituele bronnen, mythen en (Bijbelse) verhalen die kunnen inspireren. Zoals het verhaal uit de Bijbel over de Jakobsladder: een verhaal over instrumentschap waarin Esau de beroemde droom krijgt, waarin hij een ladder uit de hemel ziet komen. Een prachtig beeld over het aardse beneden en het hemelse boven. Een parallel met inspiratie in organisaties die ook op en neer kan gaan. Hoe je het dagelijkse van wat je op de aarde tegenkomt omhoog kan brengen en kan voorleggen aan je ziel. En hoe je vervolgens weer jouw bezieling vanuit de hemel omlaag kan brengen, naar dat wat je in het dagelijks leven aan het doen bent. Zo boven zo beneden, zeiden de oude alchemisten.

Een mooi praktijkvoorbeeld uit het boek speelt zich af binnen de advocatuur. Het betreffende advocatenbureau is gespecialiseerd in echtscheidingen en is er heerst een heuse vechtcultuur. Tot één van de advocaten in een scheidingsprocedure terecht komt en zich bewust wordt hoe verwoestend en ontwrichtend zo´n agressieve aanpak kan zijn. Dáárover ging hij in gesprek met zijn collega´s. Enkele jaren later was de cultuur totaal veranderd. Men ging zich steeds meer richten op mediation.

Wopereis is geen utopist, maar een realist. Hij onderkent wel degelijk hoe weerstand binnen organisaties negatief kan uitwerken. Hij geeft een aantal tips hoe met deze hardnekkige tegenkracht- die eerder als meewerkende kracht kan worden gezien- om te gaan. Waarbij er eerder sprake is van dansen met de weerstand in plaats van vechten tegen de weerstand.

  • bereid je erop voor en probeer het te zien als een teken, waar een groot verlangen achter schuil gaat;
  • laat de weerstand toe en voel vanbinnen hoe jij reactief dreigt te worden;
  • blijf ruimte houden en maak een heldere diagnose van de ander en van jezelf en bezie de ander als een geheel;
  • beweeg mee door de waarheid die er schuilt onder de weerstand toe te geven;
  • benoem zo feitelijk mogelijk wat je ziet bij jezelf en de ander;
  • draai de posities eens om;
  • onthecht waar je inhaakt en corrigeer jezelf;
  • stel grenzen waar nodig.

In het boek komt uiteraard ook de vraag aan de orde wanneer het tijd wordt om je werksituatie te beëindigen. Als langer blijven vanuit de ziel gezien geen optie meer is. Vraag je af of je je echt hebt ingezet en het beste van jezelf hebt gegeven. Zodat, als je dan toch moet gaan, je dat kunt doen met opgeheven hoofd. Niet via een achterdeur, maar door de hoofdingang. Vertrekken door de voordeur betekent dat je met respect maar zonder je terug te houden duidelijk kunt maken waarom je vertrekt.

Veel mensen hebben de neiging te onderschatten welke invloed ze binnen hun organisatie kunnen uitoefenen. Eén iemand moet vaak de eerste stap zetten door niet te vechten tegen de bierkaai en zich niet aan te passen. Maar door in het midden te blijven en je eigen spoor te trekken. En dan blijkt dat spoor vaak een spoor van meerdere mensen te zijn. Jij kunt in jouw organisatie beginpunt zijn voor alles wat je ten diepste graag zou willen. Stel je eens voor hoe het is om de organisatie bij jou te laten beginnen. `Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever’, kan hierbij een grote steun zijn!

Hans Wopereis (1962) studeerde rechten in Leiden, deed onderzoek voor Philips in Zuid- Amerika, werkte op de afdeling pz bij Hoogovens. Hij is mededirecteur van het ITIP School voor leven en werk in Zutphen. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de activiteiten op het gebied van organisatie-en loopbaanontwikkeling.

Voor meer informatie: www.itip.nl

Als mensen belangstelling hebben om meer te horen en uit te wisselen over het boek is de ITIP-conferentiedag op 1 april a.s. beslist een aanrader.

Februari 2010
Lennie Haarsma
 

[vorige pagina]