Home Recensie-Op-het-spoor-van-kindermishandeling

[vorige pagina]

Op het spoor van kindermishandeling:
een outreachende benadering

Ergün Erol en Medi Hoes
Barcode: 000626649

 • Is het boek ook geschikt voor lezers jonger dan 15 jaar?
  Nee
 • Welke moeilijkheidsgraad is op het boek van toepassing?
  Toegankelijk
 • Is het boek een roman, novelle of verhalenbundel?
  Studieboek
 • Beknopte omschrijving van het thema/onderwerp:
  Op het spoor van kindermishandeling: een outreachende benadering is een praktisch en informatief boek voor hulpverleners, studenten en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren en ertegen op te treden.
 • Bent u van mening dat uw visie getoetst moet worden aan die van een andere recensent?
  Nee

Boekcover; Op het spoor van kindermishandeling door Ergün Erol en Medi HoesAanschafinformatie
Welke beroepshouding is nodig om signalen van kindermishandeling te signaleren? Hoe moeten de hulpverlener en de politie optreden tegen kindermishandeling en huiselijk geweld en wat komt er allemaal kijken bij een aangifte? Wat is de mening van kinderen over kindermishandeling?

Op het spoor van kindermishandeling beschrijft een unieke outreachende methode waarbij niet vraaggericht vanuit de cliënt gewerkt wordt maar doel- en vraaggericht vanuit de verantwoordelijkheid die de hulpverlener heeft om het geweld te doen stoppen. De methode is primair gericht op kindermishandeling, maar huiselijk geweld komt ook uitgebreid aan de orde. Het boek is gebaseerd op concrete praktijksituaties vanuit hulpverlening en politie, het bevat concrete handvatten zoals een signalenlijst bij (een vermoeden van) kindermishandeling, beschrijft een drietal werkcasus met opdrachten en vermeldt relevante instellingen waarmee samengewerkt kan worden.

Ergün Erol werkt bij de regiopolitie Kennemerland. Medi Hoes is teamleider bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland. Vanuit hun jarenlange samenwerking hebben zij Ermé opgericht, een bureau dat trainingen en scholing aanbiedt op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bibliotheekadvies
Op het spoor van kindermishandeling: een outreachende benadering is een leidraad voor hulpverleners en politiefunctionarissen om vanuit hun verantwoordelijkheid mishandeling vroegtijdig te signaleren en handelend op te treden.

 

september 2006
Mr. H.M.C.Haarsma

[vorige pagina]