Home recensie-spiritueel-misbruik

[vorige pagina]

Spiritueel misbruik, de gevaren van goeroes, paragnosten en sekten

Aleid Schilder
2009, Uitgeverij Ten Have, ISBN- nummer 978 90 259600


Op paranormaal gebied is momenteel veel gaande. De opbloei van spiritueel besef is toe te juichen. We hebben in toenemende mate behoefte aan zingeving en contact met Boven. We vertrouwen onze problemen aan spiritueel geïnspireerde leraren toe en gaan te rade bij alternatieve genezers als we (ernstig) ziek zijn. Vaak gaat het goed, wordt ons leven rijker en leren we nog beter in het hier-en-nu te leven. Maar wat maakt dat mensen een spirituele zoektocht beginnen en er uiteindelijk misbruik van hen kan worden gemaakt?

Boekcover; Spiritueel misbruik door Aleid SchilderKlinisch psychologe Aleid Schilder – met zelf een sterk geloof in de geestelijke wereld - stelt dat spiritueel misbruik dreigt en iedereen kan overkomen. Zo heeft zijzelf ooit gereageerd op een advertentie waarin gratis advies van een helderziende werd aangeboden. Ze volgde de adviezen op en al snel kwam het verzoek om geld over te maken opdat nog betere adviezen gegeven konden worden. Ze trapte in de valkuil van een ‘medium’. Het bleek dat achter de helderziende een bedrijf schuilgaat dat misbruik maakt van mensen die hulp zoeken voor hun problemen.

In haar boek ‘Spiritueel misbruik’ schetst Schilder de gevaren van goeroes, paragnosten en sekten. Ze waarschuwt potentiële slachtoffers en roept tegelijkertijd politici, wetenschappers en hulpverleners op de gevaren serieus te nemen. Ze roept op om zoveel mogelijk je eigen wil te gebruiken, alert te zijn, je eigen gevoel te volgen, geen visie van een ander aan te nemen als je daar niet zelf ja tegen zegt. Want dat is feitelijk waar het bij spiritueel misbruik om gaat. Je legt je autonomie, het zelfstandig keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen in de handen van een ander. En teveel paranormaal genezers zijn zich onvoldoende bewust van eigen emoties en drijfveren. Ze gaan scheve relaties aan, maken misbruik van de afhankelijkheid van hun medemensen en houden hen in hun macht. Dit kan tot grote schade lijden op financieel, fysiek en seksueel niveau. Met veel psychische ellende als gevolg.

Op basis van contact met slachtoffers van spiritueel misbruik, haar begeleiding van ‘naastbestaanden’ en een heldere analyse scheef Schilder een boeiend boek. Het bevat naast theorie veel ervaringsverhalen. Sterk is haar pleidooi voor preventie en helder zijn haar tips. Bijvoorbeeld over het gevaar van toekomstvoorspellingen. Waarbij het gevaar aanwezig is dat je gaat leven naar deze voorspellingen en je eigen ontwikkeling in de weg zit.

Mij spreekt de invulling die Schilder geeft aan ‘de gnostische’ opvatting over hulp verlenen zeer aan. Zij verwoordt dit als volgt: “Ik hoef de ander niet te redden en kan dat ook niet. Daarbij geloof ik dat mijn gesprekspartner in wezen zelf het beste ‘weet’ wat er moet gebeuren”. Met haar nieuwste boek heeft Aleid Schilder wederom een zeer nuttig en bruikbaar boek geschreven. Zeker een must voor hulpverleners en wetenschappers!

 

Klinisch psychologe Aleid Schilder (1949) werd bekend door haar boek ‘Hulpeloos maar onschuldig’. Hierin stelt zij dat de gereformeerde nadruk op zondigheid en tegelijkertijd de onmacht om het goede te doen tot een depressie kan leiden. Zij schrijft columns over new age en spiritualiteit. Zij werkt als therapeute in een eigen praktijk.

 

Oktober 2009
Lennie Haarsma
 

[vorige pagina]