Home Recensie-Vrij-van-leugens-door-Alice-Miller

[vorige pagina]

Vrij van leugens,
oorzaken en gevolgen van kindermishandeling

door Alice Miller

Boekcover; Vrij van leugens, oorzaken en gevolgen van kindermishandeling door Alice MillerKindermishandeling heeft enorme gevolgen, zowel voor het kind zelf als voor de volgende generatie en voor de maatschappij in het geheel. Sinds het verschijnen van haar eerste boek ‘het drama van het begaafde kind’ werpt Alice Miller zich op als beschermer van het gekwetste en beschadigde kind. Haar nieuwste boek ‘Vrij van leugens’ bevat verschillende artikelen, interviews en antwoorden op brieven van lezers over de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling in brede zin. Van kinderen die te weinig oprechte aandacht krijgen tot kinderen die stelselmatig psychisch en lichamelijk mishandeld worden.

De Zwitserse psychiater Alice Miller is het boegbeeld van de moderne therapie; ze is o.a. bekend vanwege haar bestseller ‘het drama van het begaafde kind’. Het hoofdthema uit al haar boeken is de loochening van het lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen hiervan.

“Vrij van leugens” is een actueel boek en een steun in de rug voor een ieder die zich inzet voor de aanpak van psychische en lichamelijke mishandeling van kinderen.
 

[vorige pagina]