Home Thema's Cliëntperspectief

Cliëntperspectief

Op welke manier komt het perspectief van cliënten goed uit de verf? Op welke manier kunnen cliënten in een klachtprocedure goed gehoord worden? Hoe gaan instellingen om met klachten van cliënten en wat hebben werkers nodig om klachten van cliënten serieus te nemen?

Wat kunnen Kinderrechten betekenen voor het gemeentelijk jeugdbeleid en hoe komt dit ten goede aan cliënten binnen de jeugdzorg? Wat houdt het verenigingstuchtrecht voor de jeugdzorgwerker in en wat betekent dit voor rechten van cliënten?

Wat hebben mantelzorgers nodig om voor hun partner/kind/familielid te blijven zorgen zonder overbelast te raken? Op welke manier kunnen jonge autisten getraind worden opdat ze meer zelfstandig kunnen leven?

Een overzicht van enkele activiteiten die gericht zijn op cliëntperspectief:

  • Beoordeling klachten vanuit klachtencommissie William Schrikker Groep.
  • Uitvoering van trainingen over tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers.
  • Verzorgen van een workshop voor vertrouwenspersonen over ondersteunen van cliënten bij het tuchtrecht.
  • Ontwikkeling en uitvoering van trainingen over Kinderrechten voor gemeentes in opdracht van Defence For Children/DCI. Het VN- Kinderrechtenverdrag is een belangrijke basis voor deze training.
  • Instellingen adviseren over ondersteuning mantelzorg.
  • Project woontrainingscentrum voor jonge autisten in Fort bij Krommeniedijk
  • Ontwikkeling en uitvoering van een training rechten van cliënten in de jeugdzorg voor medewerkers van William Schrikker Groep, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het VN-verdrag inzake de rechten van het kind is een belangrijke kapstok voor deze training.
  • Ontwikkeling en uitvoering van een training omgaan met klachten voor professionals. Stilstaan bij wat doet een klacht met jou als werker en hoe kunnen cliënten ondersteund worden die een klacht willen indienen, zijn vaste elementen van de training.
  • Ondersteuning cliëntenraden van instellingen voor jeugdzorg.
  • Adviseren instellingen t.a.v. cliëntenparticipatie.

Organisatieadvies & ondersteuning

Zoekt uw organisatie ook advies of ondersteuning op het terrein van cliëntperspectief? Wilt u weten wat een training of ondersteuningstraject uw organisatie kan opleveren? Neem dan gerust contact op, een kennismaking is altijd vrijblijvend en ik denk graag met u mee.

 

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner