Home Thema's Preventie misbruik en geweld

Preventie seksueel misbruik en huiselijk geweld

Geweld in huiselijke kring is vaak onzichtbaar. Maar dat betekent niet dat we er onze ogen voor mogen sluiten. Maatschappelijk en politiek is er momenteel veel aandacht voor preventie seksueel misbruik en huiselijk geweld. Werkers die met een vermoeden van seksueel misbruik/huiselijk geweld te maken krijgen, hebben vaak onvoldoende kennis en vaardigheden om dit bespreekbaar te maken en mensen te helpen.

Een overzicht van enkele activiteiten op dit thema:

  • Ontwikkelen en trainen omgaan met huiselijk geweld in instellingen voor zorg en welzijn in Nederland (o.a. voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming) en in Suriname. Over de training aan de medewerkers van verslavingszorg in Suriname ben ik geïnterviewd. U kunt het interview hier lezen.
    Training HG AHKCO - 4 boek covers
  • Ontwikkelaar van materiaal over preventie van seksueel misbruik voor intervisoren en werkbegeleiders in jeugdhulp en werkbegeleiding ten behoeve van de reflectiepraktijk.
  • Training geven over preventie van seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk; voor meer informatie zie trainingen.
  • Adviseur van de onafhankelijke commissie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
  • Als vast recensent van diverse tijdschriften aandacht besteden aan recent verschenen boeken op dit terrein. Een aantal recensies over seksueel misbruik en huiselijk geweld zijn op mijn website te vinden.

Aanpak seksueel misbruik in jeugdhulp

Het rapport "Omringd door zorg, toch niet veilig" van de Commissie Samson stelt dat jongeren die onder de verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg worden geplaatst onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik. Het rapport was aanleiding om maatregelen te treffen die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan.

In opdracht van Jeugdzorg Nederlands en het Fonds Collectieve Belangen heb ik samen met Hester de Boer in 2015 materiaal ontwikkeld over preventie van seksueel misbruik voor intervisoren en werkbegeleiders binnen jeugdhulp en jeugdbescherming.
De handreiking, de achtergrondinformatie en het animatiefilmpje zijn te vinden op http://fcb.nl/jeugdzorg/leren-en-ontwikkelen/commissie-samson-praktisch-aan-de-slag/commissie-samson-aan-de-slag/. Meer informatie over de training (en opgave hiervoor) is te vinden op de site van platform jeugd voor professionals www.platformjeugd.com onder ‘scholingsaanbod FCB’. Het filmpje is ook te zien op YouTube.

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner