Home Wie is Lennie Haarsma Een persoonlijke introductie

Een persoonlijke introductie

portret Lennie Haarsma

Op mijn 19e kwam ik in aanraking met de jeugdzorg. Ik werkte als vrijwilliger bij Stichting Release in Utrecht. Weggelopen jongeren uit tehuizen werden ondergebracht in gezinnen. Tijdens mijn opleiding als maatschappelijk werkster aan sociale academie de Horst werkte ik in buurthuizen en in de crisisopvang. Mijn afgeronde rechtenstudie gaf mij houvast om het perspectief van cliënten in zorg en welzijn concreet te maken.

Als zzp’er werk ik sinds 2004 voor instellingen op de terreinen jeugdzorg/ jeugdhulp, jeugdbeleid, onderwijs, zorg en welzijn. Mijn doelgroep zijn werkers en clienten in de (jeugd-)zorg.

Ik heb een groot vertrouwen in de veranderingsmogelijkheden van mensen in hun (werk)situatie. Ik hecht veel waarde aan heldere communicatie. Vanuit mijn positieve levensinstelling kenmerkt mijn optreden zich door flexibiliteit en samenwerking. Ik beschik over een groot landelijk netwerk en voer mijn opdrachten graag in nauwe samenwerking met opdrachtgever en doelgroep uit. Ik ben deskundig als trainer/opleider, coach en adviseur.

Specifieke thema’s in mijn werk zijn professionalisering in de (jeugd)zorg, preventie seksueel misbruik en klacht- en tuchtrecht.

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner